Το σχολείο μας

Χώρος γνώσης και ανάπτυξης των μαθητών.

Αξίες του σχολείου μας

Επιτυχία

Επιτυχία

Γνώση

Γνώση

Υπευθυνότητα

Υπευθυνότητα

Ομαδικό πνεύμα

Ομαδικό πνεύμα