ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤ

Αρ. Πρωτ.: Φ8/165707/Δ4  04-12-2020

Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο

Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’

οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα

μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ

αποδοχής της δωρεάς ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ

κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε

δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση,

προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση

θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται

ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής,

πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι

εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας

Υλοποίηση προγράμματος.

Υλοποίηση του προγράμματος OSOS από την κ. Μπούνα Ελένη και τους μαθητές της Δ2 τάξης.Η εργασία τους θα αποτελέσει θέμα του συνεδρίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προς Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 22ου Δ. Σχ. Καλαμάτας (Ενημερωτικό σημείωμα 1)

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προς Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 22ου Δ. Σχ. Καλαμάτας

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ευχόμαστε καλή, ήσυχη, υγιή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε μας  αναγκάζουν να τις αντιμετωπίσουμε με ξεχωριστό τρόπο. Έτσι κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους και ειδικά για φέτος λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, o καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η προσέλευση στο σχολείο των μαθητών/τριών θα γίνει στις 10:00 π.μ.

Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3780 – 8 Σεπτεμβρίου 2020 και την  εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:Φ7/ 118240 /Δ1/09-09-2020)

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 10:15 π..μ.

Θα δοθούν οδηγίες και τα βιβλία. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών θα γίνει στις  11:00 π.μ.

Παρατήρηση: Στους γονείς και κηδεμόνες δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον προαύλιο χώρο του σχολείου την ημέρα του αγιασμού.

Σας ευχαριστούμε

Ο Δ/ντής του Σχολείου